Voster Calculator

Nákupní cena v €
Použijte nejnovější ceník.

Zkopírujte cenu z ceníku a neupravujte ji.

Výpočet Nákupní a Prodejní ceny v Kč

Položka Měna Částka
Zadaná cena v €
Pro kontrolu: zadaná cena z aktuálního ceníku
xxx
Nákupní cena v Kč
Tuto cenu při zadávání do IArticle nijak neupravujte.
xxx
Cena bez DPH
xxx
DPH (21 %)
xxx
Cena s DPH
xxx